تاثير سوابق تحصيلي در ثبت نام كنكور سراسري 98

تاثير سوابق تحصيلي در ثبت نام كنكور سراسري 98

  • تاثير سوابق تحصيلي يعني چه؟(مطالعه مقاله)
  • حداكثر 30 درصد تاثير سوابق تحصيلي چقدر است؟
  • تاثير قطعي و تاثير مثبت در سوابق تحصيلي كنكور 98 چگونه است؟
  • آيا دريافت كد سوابق تحصيلي كنكور 98 ضروري است؟(مشاوره ثبت نام كنكور 98 درخت دانش)
  • نحوه دريافت كد سوابق تحصيلي كنكور 98 چگونه است؟
  • سهميه هاي كنكور سراسري 98 كدامند؟ بهترين سهميه را چگونه انتخاب كنيم؟

از سال هاي گذشته ما شاهد تاثير سوابق تحصيلي در ثبت نام كنكور سراسري 98 و معدل دوران تحصيل در در نحوه گزينش دانشگاه بوده ايم. به طوري كه در سال گذشته بيش از 85 درصد كد رشته محل هاي دانشگاهي صرفا بر اساس سوابق تحصيلي پذيرش داشتند. هر ساله ميزان تاثير اين سوابق تحصيلي با نظر جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تعيين مي گردد. در سال هاي گذشته ميزان تاثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري 98 به صورت تاثير مثبت بود. اما از كنكور سراسري 98 با توجه به اطلاعيه سازمان سنجش و آموزش كشور ميزان تاثير سوابق تحصيلي 20 درصد تاثير قطعي و حداكثر 10 درصد تاثير مثبت در رشته هاي پذيرش بر اساس انتخاب رشته كنكور 98 و در رشته هاي صرفا بر اساس سوابق تحصيلي, فقط سوابق تحصيلي (معدل) معيار پذيرش خواهد بود.

خبر فوري: ثبت نام كنكور 98 تمامي رشته ها (نظام جديد و نظام قديم) در تاريخ 24 بهمن ماه 97 روز چهارشنبه آغاز خواد شد لطفا براي اطلاع از شرايط و نحوه ثبت نام با مشاوران درخت دانش از طريق شماره 9099072943 بدون گرفتن پيش شماره و از ريق تلفن ثابت تماس حاصل نماييد و يا بر روي لينك ثبت نام كنكور سراسري كليك نماييد.

“ثبت نام و انتخاب رشته كنكور سراسري 98 خود را به مشاوران مجرب درخت دانش بسپاريد”

20درصد تاثير قطعي و 10 درصد تاثير مثبت به چه معناست؟

20 درصد تاثير قطعي يعني 20 درصد از نمره كل اكتسابي شما در كارنامه اعلام نتايج كنكور سراسري 98 مربوط به معدل شما در درس مورد نظر مي باشد و به نسبت نمره اكتسابي شما از حداكثر نمره, مقدار نمره شما در اين 20 درصد محاسبه ميشود و با 80 درصد ديگر از نمره كل اكتسابي از پاسخ برگ شما محاسبه ميشود.

حداكثر 10 درصد تاثير مثبت يعني اينكه 10 درصد از نمره كل اكتسابي پاياني شما در كارنامه نهايي كنكور 98 با توجه به معدل شما و يا پاسخبرگ كنكور سراسري شما خواهد بود. به اينصورت كه سازمان سنجش يك بار نمره نهايي شمارا با تاثير 10 درصد سوابق تحصيلي شما بررسي مي كند. و يك بار ديگر نمره نهايي شمارا بر اساس پاسخبرگ شما در كنكور سراسري 98 اعمال مي كند. وهركدام كه نمره نهايي بهتري باشد, آن را لحاظ مي نمايد.

همانطور كه گفته شد، 20 درصد تاثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري 98 قطعي است. يعني حتي اگر پاسخبرگ شما نتايج بهتري داشته باشد, بازهم در آن 20 درصد سوابق تحصيلي شما لحاظ مي شود. با شماره گيري 9099072943 با تلفن ثابت و بدون پيش شماره مشاوران درخت دانش نحوه ي محاسبه درصد هريك از دروس شما و بهترين منابع كنكور 98 و بودجه بندي كنكور 98 را به تشريح براي شما توضيح مي دهند.

نحوه تاثير سوابق تحصيلي كنكور سراسري 98

در آزمون سراسري سال 1398، ميزان تاثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري 98، حداكثر 30 درصد است و 20 درصد با تاثير قطعي و 10 درصد با  تاثير مثبت اعمال مي‌شود به‌طوري‌كه:

گروه اول:

آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشي جديد (3-3-6) اخذ نموده و امتحانات دروس پايه دوازدهم آن‌ها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال و تاثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري 98 بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6) به ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است كه 20 درصد به صورت تأثير قطعي و 10 درصد به صورت تأثير مثبت در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ  مي‌شود.

گروه دوم:

آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه ديپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده اند و امتحانات يك‌ يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و داوطلبان داراي مدرك پيش‌ دانشگاهي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر كه مدرك دوره پيش‌دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 91-1390 اخذ نموده‌اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش‌دانشگاهي (پايه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قديم) به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب است.

ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي در كنكور 98 چند درصد است؟

در مجموع ميزان تاثير سوابق تحصيلي حداكثر 30 درصد است كه  20 درصد به صورت تأثير قطعي  و 10 درصد به صورت تأثير مثبت در نمره‌كل نهايي آنان لحاظ  مي‌شود. به عبارت ديگر ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم حداكثر 16/67 درصد و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي حداكثر 3/33 درصد مي‌باشد و درصورتي كه سوابق تحصيلي تاثير مثبت داشته و باعث افزايش نمره كل شود، به تفكيك براي ديپلم حداكثر 8/33 و براي پيش‌دانشگاهي حداكثر 1/67 افزايش خواهد يافت. درصورت عدم وجود تاثير مثبت، ملاك نمره كل حاصل از آزمون و ميزان تاثير قطعي سوابق تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي ( حداكثر به ميزان 20 درصد طبق موارد مذكور) خواهد بود.

گروه سوم:

 ساير ديپلمه‌ها (غير از بندهاي الف و ب) مشمول اعمال تاثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري 98 نيستند.

نكته: وزارت آموزش‌ و پرورش امكان جبران سوابق تحصيلي ديپلم و سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي را براي فارغ‌التحصيلان دوره متوسطه نظام قبلي كه حداكثر تا سال 1397، مدرك ديپلم يا پيش‌دانشگاهي خود را اخذ كرده اند، براي سال 1398 فراهم مي‌كند.

در هنگام انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري 98 اطلاعات بيشتر و كامل تر در خصوص ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در كنكور سراسري 98 گفته ميشود. با اين وجود شما ميتوانيد با شماره گيري 9099072943 با تلفن ثابت و بدون پيش شماره با مشاوران درخت دانش گفت و گو نموده و آن ها نحوه تاثير اين سوابق را به طور كامل و شيوا به شما توضيح دهند.

نحوه دريافت كد سوابق تحصيلي در كنكور 98

هر يك از داوطلبان متقاضي شركت در كنكور سراسري 98 ميبايست سوابق تحصيلي خود را به صورت درست و كامل در هنگام ثبت نام كنكور سراسري 98 اعلام نمايد. و براي اين كار الزامي است داوطلباني كه مشمول قانون تاثير سوابق تحصيلي ميشوند,  يعني ديپلمه هاي پس از سال 84 كد سوابق تحصيلي خود را در سايت سنجش دريافت نمايند و در هنگام ثبت نام كنكور سراسري98 آن را وارد نمايند.براي اينكار مي بايست در زمان تعين شده از سوي سازمان سنجش داوطلب وارد سامانه الكترونيكي دريافت كد سوابق تحصيلي شود. و با وارد كردن اطلاعات فردي و دانش آموزي خود, و پس از آن با تاييد نمرات ثبت شده در سيستم, كد سوابق تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي خودرا دريافت نمايد. و در هنگام ثبت نام كنكور سراسري 98 وارد نمايد.

“ثبت نام كنكور 98 خود را به مشاوران درخت دانش بسپاريد”

مشاوره تحصيلي كنكور 98 درخت دانش

 

مشاوره تحصيلي درخت دانش جديد ترين و كامل ترين اطلاعات تحصيلي در رابطه با انتخاب رشته كنكور سراسري 98, امتحانات نهايي, پذيرش در مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان و مدارس شاهد را در اختيار شما قرار خواهد داد.با شماره گيري 9099072943 با تلفن ثابت و بدون كد گيري با مشاوران درخت دانش گفت و گو كنيد و پاسخ كليه ي سوالات كنكوري و تحصيلي خود را در رابطه با منابع مناسب كنكور سراسري 98, زمان ثبت نام كنكور سراسري 98 و نحوه برگزاري كنكور سراسري 98 و بسياري سوال ديگر را از مشاوران ما بخواهيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *