سامانه هدایت تحصیلی پایه نهم

 

 

سامانه هدایت تحصیلی پایه نهم

انتخاب رشته پایه نهم 97-98 مهم و اثر گزار در زندگی است.انتخابی که مسیر اتفاقات زندگی دانش آموزان را تعیین می کند. انتخاب رشته پایه نهممقدمه و شروع انتخاب رشته دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی و نهایتا شغل آینده است. پسباید دانش آموزان گرامی دقت کنند که رشته ای را که انتخاب می کنند، با توانایی هایدانش آموز، ویژگیهای شخصیتی و روحی و امکانات و فرصتهای دانش آموز مطابقت داشته وبه گونه ای باشد که از نظر بازار کار ، رضایت شغلی آینده و محیط کار فرد را تأمیننماید.

عوامل مؤثر در انتخاب رشته پایه نهم

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم خرداد97جدی گرفته  مشاوران متخصص ما هر موضوع تأثیرگذاری را در وجود دانش آموز در نظر بگیرند مانندانگیزه، شناخت، علاقه، توان علمی، استعداد تحصیلی، بازار کار، توان مادی، برداشتاجتماعی و …

انتخاب رشته ریاضی فیزیک در پایه نهم

انرشته های پرطرفدار دیگر می توان رشتهریاضی و فیزیک را نام برد. کسانی که در متوسطه اول به ریاضی علاقه زیادی دارند و تواناییتجزیه و تحلیل و تجسم اجسام و اشکال هندسی را در ذهن داشته باشند، می توانند در انتخابرشته پایه نهم رشته ریاضی و فیزیک را با کسب دیگر شرایط انتخاب نمایند. این گروهاز دانش آموزان مهندسان آینده کشور هستند. دانش آموزانی که این رشته را انتخاب میکنند، نباید جمع 3 نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر کدام از درسهای ریاضی وعلوم در سه پایه دوره متوسطه اول بدون احتساب ضریب کمتر از 42 باشد. البته ناگفتهنماند ضریب ریاضی و علوم در هر سه سال متوسطه اول 3 می باشد. به طور کلی اگر نمراتهر درس مانند ریاضی و علوم را در ضریب آن درس جمع و سپس جمع آن را بر تعداد درسهایمرتبط با آن رشته تقسیم نماییم، حداقل باید معدل 14 و بیشتر از آن باشد.

انتخاب رشته علوم تجربی در پایه نهم

کسانی که در دوره راهنمایی به علوم تجربیبیشتر علاقه دارند و در دوره دبیرستان زست و شیمی و فیزیک از درسهای مورد علاقه آنهامی باشند و در آینده نیز دوست دارند در رشته هایی مانند پزشکی و پیراپزشکی  و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و علوم تغذیه وزیست و شیمی را به عنوان رشته دانشگاهی خود برگزینند، می توانند رشته تجربی از شاخهنظری را به عنوان رشته انتخابی پایه نهم خود برگزینند. دانش آموزانی که این رشته را انتخاب می کنند، نباید جمع 3 نمره پذیرفتهشده خرداد یا شهریور هر کدام از درسهای ریاضی و علوم در سه پایه دوره متوسطه اول بدوناحتساب ضریب کمتر از 42 باشد. البته ناگفته نماند ضریب ریاضی و علوم در هر سه سال متوسطهاول 3 می باشد. به طور کلی اگر نمرات هر درس مانند ریاضی و علوم را در ضریب آن درسجمع و سپس جمع آن را بر تعداد درسهای مرتبط با آن رشته تقسیم نماییم، حداقل باید معدل14 و بیشتر از آن باشد.

انتخاب رشته علوم انسانی در پایه نهم

از دیگر شاخه های نظری است. دانش آموزانیکه بیشتر روابط عمومی بالا و قدرت سخنوری بالایی دارند و توانایی حافظه و تمرکز قویدارند و همچنین به درسهایی مانند ادبیات و روانشناسی و اقتصاد و .. علاقه مندند، میتوانند این رشته را انتخاب کنند. دانش آموزانی که این رشته را انتخاب میکنند، نباید جمع 3 نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر کدام از درسهای زبان وادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدوناحتساب ضریب کمتر از 42 باشد. البته ناگفته نماند ضریبزبان و ادبیات فارسی در هرسه سال 4، مطالعات اجتماعی 3 و عربی 2 خواهد بود. معدل دروس مرتبط نباید کمتر از12 باشد.

انتخاب رشته علوم و معارف اسلامی در پایهنهم

دانش آموزانی که در پایه نهم این رشته راانتخاب می کنن مانند رشته های علوم انسانی در مقطع دانشگاهی حق انتخاب دارند.  رشته هایی مانند الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی،جامعه شناسی و …

دانش آموزانی که این رشته را انتخاب میکنند، نباید جمع 3 نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر کدام از درسهای ریاضی و کارو فناوری در سه پایه دوره متوسطه اول بدون احتساب ضریب کمتر از 36 باشد. البته ناگفتهنماند ضریب ریاضی 2 و کار و فناوری در هر سه سال متوسطه اول 3 می باشد. به طور کلیاگر نمرات هر درس مانند ریاضی و کار و فناوری را در ضریب آن درس جمع و سپس جمع آن رابر تعداد درسهای مرتبط با آن رشته تقسیم نماییم، حداقل باید معدل 12 و بیشتر از آنباشد.

انتخاب رشته  فنی و حرفه ای درپایه نهم

دانش آموزانی که بیشتر علاقه به کار درآزمایشگاه و کارهای عملی دارند و علاقه زیادی به ریاضی  نداشته و ترجیح میدهند در دانشگاه در رشته ای مانندهنر یا کشاورزی یا رشته های صنعتی ادامه تحصیل دهند، می توانند شاخه فنی و حرفه ایرا برگزینند. این شاخه شامل چهار رشته تحصیلی به شرح زیر است:

1-         رشتههای زمینه هنر: افراد علاقه مند به تحصیل در یکی از رشتههای هنرهای نمایشی، فرهنی ادبی، کارهای هنری در خانه و .. می توانند این رشته را برگزینند.

2-         رشتههای زمینه کشاورزی: افرادی که علاقه به ادامه تحصیل در یکیاز رشته های کشاورزی، امور دام و طیور، جنگل و مرتع، شیلات و … دارند می توانند اینرشته تحصیلی را برگزینند.

3-         رشتههای زمینه خدمات: رشته های زمینه خدمات شاخه کار و دانش

افراد علاقه مند به ادامه تحصیل در یکیاز رشته های زمینه خدمات شاخه کار و دانش می توانند این رشته را برگزینند شامل: خدماتغذایی مانند کنترل مواد غذایی، خدمات اجتماعی مانند هتلداری و سیاحتی و …

4-         رشتههای زمینه صنعت: رشته های زمینه صنعت کار و دانش

دانش آموزان علاقه مند به ادامه تحصیل دررشته هایی مانند برق، عمران، مکانیک، سرامیک و شیمی و … می توانند این رشته تحصیلیرا برگزینند.

مشاوره تحصیلی درخت دانش

جهت مشاوره و هدایت تحصیلی و انتخاب رشتهنهم  و انتخاب بهترین رشته  متناسب بادانش آموز می توانید با شماره 9099072943 بدون کدگیری از سراسر ایران با شماره ثابتتماس گرفته و از راهنمایی های مشاوران مجرب و متخصص درخت دانش بهره مند شوید.

 

 

 برای اطلاعات بیشترودر مورد رشته های هدایت تحصیلی بر روی لینک های رنگی زبر کلیک کنید:

انتخاب رشته علوم تجربی پایه نهم

تفاوت شاخه فنی حرفه ای با کاردانش

انتخاب رشته ریاضی پایه نهم

هدایت تحصیلی چیست ؟

سایت ثبت نام مدارس شاهد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *