شرایط انتخاب رشته پایه نهم

شرایط انتخاب رشته پایه نهم

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم می تواند اولین و مؤثرترین
سرنوشت ساز هر فرد در زندگی تحصیلی و شغلی آینده او باشد. در تعریف کلی هدایت
تحصیلی می توان گفت: هدایت تحصیلی پایه نهم 97-98 نشان دادن راه و روش انتخاب شاخه و رشته مورد
علاقه با توجه به توانایی شخصی و علاقه هر فرد است. البته شرایط دیگری برای هر
رشته و شاخه از جمله کسب حد نصاب یک نمره مشخص در دروس انتخابی هر رشته نیز در
انتخاب تاثیر دارند. هر دانش آموز با توجه به نمراتی که به دست می آورد از طرف
مشاوران آگاه اولویت بندی رشته های تحصیلی پایه نهم برای او انجام می گیرد. سپس دانش آموز
با توجه به علاقه و توانایی خود می تواند یکی از رشته ها را برای تحصیل انتخاب
نماید.

شرایط انتخاب رشته تجربی درپایه نهم

شرایط لازم برای ورود به رشته تجربی نمره خرداد ماه سال نهم درس علوم تجربی
با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس علوم تجربی  با  ضریب
1 به اضافه نمره خرداد ماه سال هفتم علوم تجربی با ضریب 1 تقسیم بر 5 حداقل 14 شود.
و نمره خرداد ماه سال نهم درس ریاضی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس
ریاضی با ضریب 1 به اضافه نمره خرداد ماه درس ریاضی سال هفتم با ضریب 1، حداقل 13 شود.
یعنی
دانش آموزی که شرط بالا را کسب کرده در واقع عملکرد تحصیلی او بر اساس نمره کسب
شده که کلا35 می باشد برای او منظور می شود. بر اساس دیگر معیارها یعنی علاقه دانش
آموز که کلا 10 امتیاز دارد، نظر معلمان مدرسه که در فرم نظر سنجی تکمیل شده 10
نمره، نظر والدین که در طول سال با معلمان در جلساتی با هم مشورت و تبادل نظر
داشته اندف 5 نمره و آزمون رغبت(عمومی و تخصصی) که در پایه نهم برگزار می شود 30
امتیاز دارد کلا جمع امتیازات 100 خواهد بود. در پایان مشاور آگاه و خبره تمام این
موارد و نمره اکتسابی را در نظر گرفته و بهترین رشته ممکن را به دانش آموز پیشنهاد
می کند.

شرایط انتخاب رشته ریاضی در پایه نهم

شرایط ورود به رشته ریاضی نمره خرداد ماه سال نهم درس علوم تجربی
با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس علوم تجربی  با  ضریب
1 به اضافه نمره خرداد ماه سال هفتم علوم تجربی با ضریب 1 تقسیم بر 5 حداقل 13 شود.
و نمره خرداد ماه سال نهم درس ریاضی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس
ریاضی با ضریب 1 به اضافه نمره خرداد ماه درس ریاضی سال هفتم با ضریب 1، حداقل 14 شود.
یعنی دانش آموزی که شرط بالا را کسب کرده در واقع عملکرد تحصیلی او بر
اساس نمره کسب شده که کلا35 می باشد برای او منظور می شود. بر اساس دیگر معیارها یعنی
علاقه دانش آموز که کلا 10 امتیاز دارد، نظر معلمان مدرسه که در فرم نظر سنجی تکمیل
شده 10 نمره، نظر والدین که در طول سال با معلمان در جلساتی با هم مشورت و تبادل نظر
داشته اندف 5 نمره و آزمون رغبت(عمومی و تخصصی) که در پایه نهم برگزار می شود 30 امتیاز
دارد کلا جمع امتیازات 100 خواهد بود. در پایان مشاور آگاه و خبره تمام این موارد و
نمره اکتسابی را در نظر گرفته و بهترین رشته ممکن را به دانش آموز پیشنهاد می کند.

شرایط انتخاب رشته انسانی در نهم

شرایط ورود به رشته علوم انسانی نمره خرداد ماه سال نهم درس زبان و ادبیات
فارسی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس زبان و ادبیات فارسی با  ضریب 1 به اضافه نمره خرداد ماه سال هفتم زبان و
ادبیات فارسی با ضریب 1 تقسیم بر 5 حداقل 14 شود. و نمره خرداد ماه سال نهم درس مطالعات
اجتماعی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس مطالعات اجتماعی با ضریب
1 به اضافه نمره خرداد ماه درس مطالعات اجتماعی سال هفتم با ضریب 1، حداقل 13 شود.
و نمره خرداد ماه سال نهم درس زبان عربی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم
درس زبان عربی با ضریب 1 به اضافه نمره خرداد ماه درس زبان عربی سال هفتم با ضریب
1، حداقل 12 شود.
یعنی دانش آموزی که شرط بالا را کسب کرده
در واقع عملکرد تحصیلی او بر اساس نمره کسب شده که کلا35 می باشد برای او منظور می
شود. بر اساس دیگر معیارها یعنی علاقه دانش آموز که کلا 10 امتیاز دارد، نظر معلمان
مدرسه که در فرم نظر سنجی تکمیل شده 10 نمره، نظر والدین که در طول سال با معلمان در
جلساتی با هم مشورت و تبادل نظر داشته اندف 5 نمره و آزمون رغبت(عمومی و تخصصی) که
در پایه نهم برگزار می شود 30 امتیاز دارد کلا جمع امتیازات 100 خواهد بود. در پایان
مشاور آگاه و خبره تمام این موارد و نمره اکتسابی را در نظر گرفته و بهترین رشته ممکن
را به دانش آموز پیشنهاد می کند.برای دریافت فرم های هدایت تحصیلی پایه نهم بر روی ان کلیک کنید.

رشته علوم و معارف اسلامی

نمره خرداد ماه سال نهم درس زبان و ادبیات
فارسی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس زبان و ادبیات فارسی با  ضریب 1 به اضافه نمره خرداد ماه سال هفتم زبان و
ادبیات فارسی با ضریب 1 تقسیم بر 5 حداقل 12 شود. و نمره خرداد ماه سال نهم درس زبان
عربی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس زبان عربی با ضریب 1 به اضافه
نمره خرداد ماه درس زبان عربی سال هفتم با ضریب 1، حداقل 13 شود. و نمره خرداد ماه
سال نهم درس معارف
نمره خرداد ماه سال نهم درس زبان و ادبیات
فارسی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس زبان و ادبیات فارسی با  ضریب 1 به اضافه نمره خرداد ماه سال هفتم زبان و
ادبیات فارسی با ضریب 1 تقسیم بر 5 حداقل 12 شود. و نمره خرداد ماه سال نهم درس زبان
عربی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس زبان عربی با ضریب 1 به اضافه
نمره خرداد ماه درس زبان عربی سال هفتم با ضریب 1، حداقل 13 شود. و نمره خرداد ماه
سال نهم درس معارف اسلامی با ضریب 3 به اضافه نمره خرداد ماه سال هشتم درس معارف اسلامی
با ضریب 1 به اضافه نمره خرداد ماه درس معارف اسلامی سال هفتم با ضریب 1، حداقل 14
شود.
یعنی دانش آموزی که شرط بالا را کسب کرده
در واقع عملکرد تحصیلی او بر اساس نمره کسب شده که کلا35 می باشد برای او منظور می
شود. بر اساس دیگر معیارها یعنی علاقه دانش آموز که کلا 10 امتیاز دارد، نظر معلمان
مدرسه که در فرم نظر سنجی تکمیل شده 10 نمره، نظر والدین که در طول سال با معلمان در
جلساتی با هم مشورت و تبادل نظر داشته اندف 5 نمره و آزمون رغبت(عمومی و تخصصی) که
در پایه نهم برگزار می شود 30 امتیاز دارد کلا جمع امتیازات 100 خواهد بود. در پایان
مشاور آگاه و خبره تمام این موارد و نمره اکتسابی را در نظر گرفته و بهترین رشته ممکن
را به دانش آموز پیشنهاد می کند.

مشاوره تحصیلی درخت دانش
برای اطلاعات بیشتر میتوانید در باب مشاوره تحصیلی با مشاوران درخت دانش از طریق شماره 9099072943 بدون گرفتن پیش شماره و از تلفن ثابت تماس حاصل نمایید و پربازدیدترین پستهای درخت دانش را مطالعه نمایید.
راهنمایی: برای خواندن هریک از پستا بر روی انهن کلیک نمایید
 
 
 
 
 
سجا (ثبت نام مدارس شاهد )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *