قوانین آموزشی در بلژیک

قوانین آموزشی در  بلژیک

ساختار دوره های تحصیلی پایه در کشور بلژیک در یک تفکیک جامع شامل آموزش ابتدایی ، متوسطه و دبیرستان تقسیم میشود که در توضیح  آنها  بازه سنی آموزش در این کشور نیز میتوان اشاره کرد که دوره آموزش اجباری در این کشور 12 سال است که از سن 6 سالگی شروع شده و در 18 سالگی پایان میپذیرد. این دوره تقریبا طولانی مدت به دو روش آموزش مدرن یا نظام سنتی تدرس میشوند. که دوره جدید آن، دربرگیرنده دوره متوسطه در دو سطح شامل رشته های عمومی، هنری، فنی و حرفه ای شده و  نظام سنتی مربوط به مقطع متوسطه در دو سطح مشتمل بر رشته های عمومی، فنی و حرفه ای می باشد.

نظام آموزش

 در رابطه با هزینه ی زندگی در بلژیک نظام آموزش عالی کشور بلژیک قابل توجه است که این نظام شامل تحصیل در بلژیک دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی میشود.در موسسات  برنامه های آموزشی در موسسات آموزش عالی در یک یا دو دوره ارائه میشوند که دوره اول آموزش علمی همراه با عملی با هدف افزایش مهارت افراد در رشته تحصیلی خود میباشد و دوره دوم آموزش علمی دانشگاهی  همراه با پژوهش و تبادل با سایر مراکز دانشگاهی در سراسر دنیاست. رشته های دانشگاهی بلژیک شامل بهداشت ، نمایش و موسیقی بعنوان مهم ترین رشته ها میشود. 

دانشگاه‌های بلژیک‌

برای‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها ارائه‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ بلژیک‌ یا دیپلم‌ دبیرستان‌ کشورهای‌ دیگر که‌ به‌ تأیید وزارت‌ آموزش، تحقیقات‌ و تشکیلات۱ کشور بلژیک‌ رسیده‌ باشد، الزامی‌ است. 

دوره دانشگاهی خود به سه دوره تقسیم میشود که عبارتند از:

دوره اول:شامل دوروس پایه شده و 2 تا 3سال طول میکشد که بمعنای اتمام تحصیلات نیست 

دوره دوم :2 تا 4 سال بعد از دوره اول بوده و شرط رورد به آن داشتن مدرک دوره اول است

دوره سوم: این دوره 3 تا 5 سال طول میکشد که در پایان مدرک phd  به فرد اعطا میشود .

در این‌ مدت‌ دانشجو پژوهشی‌ گسترده‌ و بسیار تخصصی‌ را همراه‌ استاد مشاور خود انجام‌ می‌دهد. نوشتن‌ رساله‌ لازم‌ است‌ و دفاع‌ از آن‌ در یک‌ جلسه‌ عمومی‌ صورت‌ می‌پذیرد.

هر سال تحصیلی دانشگاه های بلژیک یا بصورت‌ دو نیم‌ سال‌ (13 هفته ای) و یا یک  نظام سالانه‌ (26 هفته ای) است. 

 زبان آموزش دانشگاهی باتوجه به تقسیم بلژیک به دو منطقه فرانسه  و هلند زبان ، با دو زبان هلندی و فرانسوی صورت میپذیرد. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *